Ανάρρωση

Το διάλυμα της tumescent που χρησιμοποιούμε πριν κάθε είδους λιποαναρρόφηση προσφέρει στην ασθενή μετεγχειρητική αναλγησία και μειωμένη απώλεια αίματος.

Αν η λιποαναρρόφηση είναι μικρής έκτασης δεν χρειάζεται να παραμείνει ο-η χειρουργημένος-η στην κλινική πέραν κάποιων ωρών.

Αν η επέμβαση περιλαμβάνει αρκετές επιφάνειες μπορεί να χρειασθεί να μείνει ένα βράδυ. Όλοι φορούν ένα ειδικό κορσέ ή ζώνη κοιλίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση και χορηγούμε αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Συνήθως μέσα από τις μικρές τομές της λιποαναρρόφησης βγαίνουν τα υγρά της tumescent έως να στεγνώσει τελείως η περιοχή.

 Σε 2 ημέρες όλοι κάνουν μπάνιο και φορούν ξανά τον κορσέ που πρέπει να παραμείνει για 3 εβδομάδες περίπου.

Αναλγητικά συνήθως δεν απαιτούνται πλην ίσως της παρακεταμόλης το 1ο 24 ώρο.

Οι χειρουργημένες επανέρχονται στο ιατρείο για την αφαίρεση των μονών ραμμάτων σε 5-6 ημέρες μετά την επέμβαση. Οι εκχυμώσεις είναι ήπιες και υποχωρούν σχετικά γρήγορα.

Όλους τους ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της διατροφής που συνιστούμε και επίσης το πρόγραμμα της γυμναστικής μετά από 4 εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα είναι ορατό αλλά η τελική του μορφή θα αρχίσει να εμφανίζεται μετά από 6 εβδομάδες.