Λιποαναρρόφηση με υπέρηχους (UAL)

Η λιποαναρρόφηση με υπέρηχους απαιτεί την χρήση μεγάλης ποσότητας διαλύματος tumescent και χρησιμοποιεί είτε ένα μεταλλικό στυλεό ή ένα εδικό paddle για να απελευθερώσει την ενέργεια και θερμότητα των υπέρηχων μέσα στο υποδόριο λίπος.

Ο εσωτερικοί υπέρηχοι περνούν με ένα σωλήνα από την οπή του δέρματος στο λίπος.

Η εσωτερική λιποαναρρόφηση με υπερήχους έχει περιορισθεί λόγω των εγκαυμάτων που προκαλούσε στο δέρμα σε κάποιες περιπτώσεις.

Μερικοί χρησιμοποιούν τους εξωτερικούς υπερήχους που απαιτεί πάλι tumescent και εφαρμόζονται εξωτερικά στο δέρμα.

Οι εξωτερικοί υπέρηχοι δεν βελτιώνουν το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν και αυτοί εγκαύματα στο δέρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την vaser 4d high def λιποαναρρόφηση στο κεντρικό website του Δρ Νώντα Καποσίτα https://www.kapositas.gr/lipoanarofisi_txt.php