Συνεργασία με κλινικές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία

Αθήνα

Στην Αθήνα ο Κος Καποσίτας χειρουργεί τους ασθενείς του στην Βιοκλινική Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Γερουλάνου 15,στους Αμπελόκηπους, πλησίον του Μετρό της Πανόρμου.

κλινικήΣτην Βιοκλινική Αθηνών ο Κος Καποσίτας χειρουργεί περισσότερο από 15 χρόνια και είναι Διευθυντής της πλαστικής χειρουγικής.

Η Βιοκλινική Αθηνών αποτελεί μέλος του ομίλου Βιοιατρικής, και στον ίδιο όμιλο ανήκει η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης και του Περαιά.Η άνω κλινική διαθέτει ΜΕΘ και έχει υψηλό επίπεδο νοσηλευτικής και χειρουργικής φροντίδας.

 Βιοκλινική
Αθηνών
Μαρίνου Γερουλάνου
11524 Αθήνα
Τηλ. 2106962600

 

Θεσσαλονίκη

Στην Θεσσαλονίκη ο Κος Καποσίτας χειρουργεί στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης που όπως είπαμε ανήκει στον ίδιο όμιλο της Βιοιατρικής.Από το 2010 ο Κος Καποσίτας μεταφέρει την ομάδα του στην Θεσσαλονίκη σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από επιθυμία των υποψηφίων από την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 86 στο κέντρο της πόλης.

Βιοκλινική
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310372600

Λευκωσία-Κύπρος

Ο Κος Καποσίτας χειρουργεί στο ιδιωτικό Νοσοκομείο Αρεταίειο που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57, Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος.

Είναι ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο έχει σαν στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ιατρική φροντίδα στους ασθενείς του παρέχοντας όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές, ιατρικές και χειρουργικές υπηρεσίες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

 

Αρεταίειο νοσοκομείο Λευκωσία

Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22 200300

Εάν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Κο Καποσίτα καλέστε το κεντρικό μας ιατρείο στην Αθήνα στο +302106401004