Υποψήφιοι

Δεν είναι η καθεμία και ο καθένας υποψήφια-ιος για λιποαναρρόφηση.

Η λιποαναρρόφηση δεν αποτελεί εναλλακτική λύση της διατροφής ή της άσκησης. Για να είσθε καλός υποψήφιος-α πρέπει να είσθε πάνω από 18 χρονών με καλή υγεία και καλή αναλογία βάρους προς ύψος.

Ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα περιορίζουν τις επιλογές για χειρουργείο. Στα μεγάλα άτομα όπου η ελαστικότητα του δέρματος είναι μειωμένη πιθανά είναι υποψήφια για περιορισμένη λιποαναρρόφηση για να αποφύγουμε χαλάρωση του δέρματος.

Η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων λίπους περιορίζεται από την Αμερικάνικη Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής που ορίζει σαν ανώτατο όριο τα 5 lit.

403,684 άτομα υποβλήθηκαν σε λιποαναρρόφηση το 2006 στις ΗΠΑ