Παλλόμενη λιποαναρρόφηση (PAL)

Η παλλόμενη λιποαναρρόφηση έχει έλθει στην επικαιρότητα πρόσφατα.

Το μηχάνημα καταλήγει στην γνωστή μικρό-κάνουλα και κάτω από πίεση αέρα δημιουργεί κινήσεις στην κάνουλα είτε εμπρός-πίσω είτε περιστροφικές.

Φαίνεται ότι βοηθάει τον πλαστικό χειρουργό να κάνει την λιποαναρρόφηση πιο ξεκούραστα.

Δεν υπάρχουν επίσημα άρθρα που να ενισχύουν την υπεροχή της τεχνικής.