Ασφάλεια-επιπλοκές

Η λιποαναρρόφηση όταν γίνεται με τα κριτήρια και τους κανόνες της πλαστικής χειρουργικής δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Αυτό που μπορεί κανένας να συναντήσει είναι η ασθενής με όχι ρεαλιστικές προσδοκίες που πιθανά να μην έχει κατανοήσει τις δυνατότητες της επέμβασης και να μην μείνει ευχαριστημένη.

Προβλήματα όμως μπορεί να συναντήσει ο πλαστικός χειρουργός όταν κάνει μια υπερβολικά μεγάλη λιποαναρρόφηση με μεγάλη αφαίρεση λίπους, από πολλές επιφάνειες την ίδια ημέρα ή όταν συνδυάσει την επέμβαση με άλλες άσχετες επεμβάσεις.

Επίσης ελάσσονα προβλήματα μπορούμε να συναντήσουμε όπως εκχυμώσεις, μικρό-αιματώματα, ευαισθησία στα αντιβιοτικά, και μερικές φορές προσωρινά μικρό-μουδιάσματα.