Παλλόμενη λιποαναρρόφηση διπλής κάνουλας (TCAL-TCL)

Η λιποαναρρόφηση με διπλή κάνουλα γίνεται με ένα διπλό σωλήνα τον ένα μέσα στον άλλο.

Αυτό βοηθάει στο ότι η εσωτερική κάνουλα πάλλεται και σπάει το λίπος και το αναρροφά ενώ οι ιστοί προστατεύονται από την εξωτερική κάνουλα.

Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η επιφανειακή λιποαναρρόφηση και η αποφυγή τραυματισμού των ιστών.