Λιπογλυπτική-λιποανακύκλωση

Λιπογλυπτική είναι ένας δόκιμος όρος κατ’επέκταση της λιποαναρρόφησης που χαρακτηρίζεται από μερικές τεχνικές παραμέτρους όπως είναι:

  1. Η χρήση της έκχυσης tumescent που χωρίς αυτή κανένα είδος σύγχρονης λιποαναρρόφησης δεν θα μπορούσε να εκτελεσθεί με ασφάλεια και χωρίς την απώλεια αίματος
  2. Η χρήση πολύ μικρής κάνουλας (2mm) ή και λεπτής σύριγγας με έλασμα για αρνητική ελεγχόμενη πίεση και κατά συνέπεια ελεγχόμενη επιφανειακή λιποαναρρόφηση. Παράλληλα μπορεί να εκτελεσθεί η διασταυρούμενη ή μικρό-δικτυωτή λιποαναρρόφηση χωρίς την δημιουργία αυλακιών στο δέρμα.
  3. Η λιποανακύκλωση είναι συνέχεια των άνω όπου μπορεί να μεταφερθεί το λίπος που αφαιρέθηκε σε άλλα σημεία για αύξηση του όγκου όπως είναι η αύξηση των γλουτών ή λεγόμενη τρισδιάστατη λιποαναρρόφηση. (3-Dimensional Liposuction/liposculpture
  4. Ουσιαστικά λιπογλυπτική είναι η διαμόρφωση του περιγράμματος του σώματος με τις σύγχρονες λεπτεπίλεπτες τεχνικές της λιποαναρρόφησης και λιποανακύκλωσης.

Περισσότερα για την 4d high definition λιποαναρρόφηση στο κεντρικό website του Νώντα Καποσίτα
https://www.kapositas.gr/lipoanarofisi_txt.php